Υπηρεσίες

Εργατικό δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή τη σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου του ιδιωτικού δικαίου η οποία δεν εξουσιάζεται από το φορέα της, αλλά από κάποιον άλλο

To εργατικό δίκαιο διαιρείται σε δύο μέρη:

  • Το ατομικό εργατικό δίκαιο που έχει ως αντικείμενο την σχέση εξαρτημένης εργασίας, την λειτουργία της, τις υποχρεώσεις μισθωτού – εργοδότη, τις συνθήκες εργασίας (ωράριο εργασίας, μερική απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου, απόσπαση εργαζομένων) και την λύση της
  • Το συλλογικό εργατικό δίκαιο που έχει ως αντικείμενο τις συλλογικές σχέσεις εργασίας, που διαμορφώνονται με τη συνδικαλιστική δράση και τους συλλογικούς εργατικούς αγώνες των εργαζομένων καθώς και με τους θεσμούς συμμετοχής των εργαζομένων στις εργοδοτικές εξουσίες που ασκούνται μέσα στην εκμετάλλευση. Μέρη του συλλογικού εργατικού δικαίου είναι το δίκαιο της εκμετάλλευσης (η συμμετοχή των εργαζομένων και η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης συμβούλια εργαζομένων, κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις), το δίκαιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης (συνδικαλιστικά δικαιώματα και δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεων), το δίκαιο των συλλογικών διαφορών, το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εργατικών αγώνων (απεργία, ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους για ομαδικές απολύσεις, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λπ.)

Στις υποθέσεις που έχει χειριστεί το γραφείο μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • Αγωγή μισθολογικών αξιώσεων (επιδόματα αδείας, Χριστουγέννων, Πάσχα, αποδοχές) ξενοδοχουπαλλήλων
  • Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα
  • Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
  • Ποινική ευθύνη εργοδότη για μη καταβολή οφειλόμενων αποδοχών
  • Αξιώσεις πρόσθετων μισθολογικών παροχών εσωτερικών συντακτών κατά εφημερίδας