Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Ορισμός

Το Πτωχευτικό Δίκαιο – Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων είναι ο κλάδος του εμπορικού δικαίου που ρυθμίζει θεσμικά περιπτώσεις πτώχευσης και γενικότερα τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών

Η οικονομική κρίση κατέστησε τον συγκεκριμένο δικαιικό κλάδο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε όπως τούτο αποτυπώνεται στην τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα με διαδοχικούς νόμους (ν. 4336/2015, 4446/2016 και 4472/2017), την επανειλημμένη τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, την καθιέρωση της ειδικής διαχείρισης και της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), τον εκσυγχρονισμό της διαδικασία εξυγίανσης, την ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, την εισαγωγή εξωπτωχευτικών μέτρων μη εξυπηρετούμενων δανείων κλπ.

Εμπειρία & υποθέσεις

Η εμπειρία του γραφείου μας εντοπίζεται ενδεικτικά σε:

  • Αίτηση πτώχευσης
  • Αναγγελία πιστωτή σε επισπευδόμενο από τον σύνδικο πλειστηριασμό
  • Αποκατάσταση πτωχού
  • Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης πιστωτών
  • Αντικατάσταση συνδίκου