Υπηρεσίες

Αστικό δίκαιο

Οικογενειακό δίκαιο

Ορισμός

Το Οικογενειακό Δίκαιο διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας

Καταλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, το σύμφωνο συμβίωσης, τη διάσταση και το διαζύγιο, την κατανομή της περιουσίας κατά τον γάμο ή μετά τη λύση του καθώς και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων ή απώτερων κατιόντων. Εδώ εντάσσονται η επιμέλεια των τέκνων, οι αξιώσεις διατροφής, η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, η χρήση κοινών πραγμάτων και οικογενειακής στέγης, η ακυρότητα γάμου, η διατροφή τέκνων, η επικοινωνία με γονείς, η ονοματοδοσία κλπ.

Στο οικογενειακό δίκαιο περιλαμβάνονται και τα ζητήματα της ανάδοχης οικογένειας, υιοθεσίας, και δικαστικής συμπαράστασης.

Εμπειρία & υποθέσεις

Στην πρόσφατη εμπειρία του γραφείου μας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποθέσεις:

 • Διαζύγιο συναινετικό ή κατ' αντιδικία
 • Διατροφή ανηλίκων τέκνων
 • Μετοίκηση και διατροφή εν διαστάσει συζύγου
 • Παραχώρηση οικογενειακής στέγης
 • Ρύθμιση χρήσης κινητών πραγμάτων μεταξύ συζύγων
 • Ρύθμιση επικοινωνίας γονέα που δε συμβιώνει με το τέκνο και των απώτερων ανιόντων
 • Διαταγή πληρωμής από απαιτήσεις διατροφής
 • Αφαίρεση επιμέλειας
 • Παύση γονικής μέριμνας
 • Αναδοχή και υιοθεσία
 • Διοίκηση περιουσίας ανηλίκου
 • Διατροφή χωρίς γάμου των γονέων γεννημένου τέκνου
 • Ακύρωση ελλατωματικού γάμου
 • Αναγνώριση άκυρου ή ανυπόστατου γάμου
 • Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση και προσβολή πατρότητας
 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Θέση σε δικαστική συμπαράσταση και άρση αυτής
 • Επιτροπή ανηλίκων