Υπηρεσίες

Αστικό δίκαιο

Κληρονομικό δίκαιο

Ορισμός

Το Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις του προσώπου μετά το θάνατο αυτού

Ενδεικτικά ζητήματα που ρυθμίζονται από το κληρονομικό δίκαιο είναι η εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή, η νόμιμη μοίρα, η κληρονομική αναξιότητα, το κληρονομητήριο, η κληροδοσία, κ.α.

Εμπειρία & υποθέσεις

Το γραφείο μας έχει δραστηριοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών
  • Ζητήματα ερμηνείας διατάξεων τελευταίας βούλησης
  • Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
  • Αγωγή ακύρωσης διαθήκης – κήρυξη αναξιότητας
  • Αγωγή ακυρότητας αποκληρωτικής διάταξης διαθήκης
  • Προσβολή και αναγνώριση νόμιμης μοίρας
  • Αγωγές περί κλήρου
  • Έκδοση κληρονομητηρίου
  • Ζητήματα αποδοχής και αποποίησης κληρονομίας
  • Άδεια εκποίησης κληρονομιαίας περιουσίας εξ απογραφής κληρονόμου