Επικοινωνία

Η επιτυχία μιας δίκης είναι απόρροια της συνδρομής πολλών παραγόντων. Και ο σπουδαιότερος είναι η συνεργασία του εντολέα. Η γνώση και η ικανότητα του δικηγόρου πρέπει απλώς να θεωρούνται αυτονόητες


Μαλικούτη 1Α
Ημιόροφος
Ηράκλειο Κρήτης
71 202
Ελλάδα
info@pvlaw.gr

Τ. +30 2810 222 661
Τ. +30 2810 287 317
Φ. +30 2810 287 318