Συνδυάζοντας την καινοτομική και σύγχρονη συμβουλευτική με τη δικαστηριακή πρακτική, η ομάδα μας παρέχει νομικές υπηρεσίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη επίλυση τόσο των απλών καθημερινών διαφορών όσο και των πλέον εξεζητημένων και πολυσύνθετων ζητημάτων σε ένα εύρος τομέων δικαίου.

Το στελεχειακό δυναμικό του γραφείου μας αποτελείται από τους ιδρυτές του, δικηγόρους, Γεώργιο Πιταροκοίλη και Ιωάννη Βασιλάκη και από τους νεότερους συνεργάτες δικηγόρους Αικατερίνη Κυπριωτάκη, Εμμανουήλ Πιταροκοίλη και Πηνελόπη Καραδάκη, άπαντες μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.